Studio Degree s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Inženýring
V našem slangu se jedná o projednání projektu s dotčenými orgány státní správy ( hygiena, hasiči, životní prostředí, památkáři apod.), se správci sítí ( vodovod, kanalizace, plyn apod.) a projednání na stavebním úřadě. Pro každý typ projektu v závislosti na složitosti jsme schopni nabídnout buď své služby nebo u složitějších a rozsáhlejších projektů pak spolupracujeme se zkušenými specialisty. Projednání s úřady si však můžete samozřejmě vyřídit i sami.

- Autorský dozor
Jedná se o dozor architekta nad průběhem stavby, dopřesňování jednotlivých řešení nebo detailů, pokud během stavby jsou požadavky na změny. Tato část projektu je doporučena, jednáse o kontrolu, zda stavba je podle projektu a představ architekta.

- Technický dozor
Jedná se o dozor nad technickým prováděním stavby, zda vše je stavěno, jak má, zda se používají správné materiály a postupy. Tento dozor se liší od autorského a určitě ho doporučujeme všem, kteří se v realizaci staveb dostatečně nevyznají. Finance vynaložené na dozor se vrátí v ušetřených nákladech na vícepráce nebo opravy. Tento dozor neprovádíme osobně, ale zajišťujeme pomocí našich specialistů, kteří mají zkušenosti přímo z realizace staveb.

Energetické posouzení objektu
Je nutné pro podání projektu na stavební povolení. Jsme schopni zajistit pomocí našich zkušených subdodavatelů.

- Zajištění studií a průzkumů
Jako podklad pro projekt slouží různé studie a průzkumy, které si zajistí buď sám investor nebo jsme schopni zajistit sami. Jedná se především o následující průzkumy: radonový nebo hydrogeologický, geodetické zaměření pozemku, studie hluková, posouzení oslunění a osvětlení apod.

- Pomoc při výběru dodavatele
Pokud zpracováváme dokumentaci pro výběr dodavatele, jsme schopni nabídnout také svou pomoc při výběru dodavatele. Ta spočívá především v konzultacích ohledně jednotlivých cenových nabídek, při posuzování případných změn v projektu vyvolaných požadavkem na snížení ceny apod.

- Výkaz výměr a kontrolní rozpočet
Důležitá část projektu pro výběr dodavatele. Výkaz výměr je seznam materiálů a prací, které budou třeba k realizaci stavby. Výkaz je zpracováván v digitální podobě ve formátu excel tak, že po doplnění cen jednotlivých položek dostanete finální cenu stavby. Pro potřeby klienta umíme zajistit kontrolní rozpočet, zpracovaný naším specialistou.
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
STUDIODEGREE